>
 

Technologie Kremlin Rexson

 
 
 
- Rozpylanie na gorąco
- Natrysk ręczny
- Natrysk automatyczny
- Elektrostatyka
- Pompy - cyrkulacja
- Dozowanie wielokomponentowe
- Natrysk AIRMIX®
- Natrysk AIRLESS®