kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson
 

Cyclomix Kremlin KREMLIN-REXSON

Dozowanie elektroniczne Kremlin-Rexson

cyclomix kremlin rexson
 

Cyclomix Kremlin

 
Precyzyjne dozowanie i kontrola materiałów dwuskładnikowych. Cyclomix zapewnia dokładność i bezpieczenstwo procesu dozowania. Wszelkie dane techniczne materiału i instalacji aplikuj1cejmożna podaa w parametrach.
Po jednorazowym zaprogramowaniu Cyclomix automatycznie steruje wszystkimi parametrami. Wszystkie funkcje urządzenia Cyclomix są sterowane na bieżąco za pomocą klawiatury oraz ekranu, na którym wyowietlane są wartooci
stosunku dozowania, zużycia produktu, rzeczywistego czasu funkcjonowania urządzenia oraz emisji lotnych substancji organicznych.
Instalacja w strefie bezpiecznej
 
(Dyrektywa ATEX)
 
CHARAKTERYSTYKA:
- automatyczna analiza parametrów używanego produktu: produkt bazowy, katalizator oraz rozpuszczalnik
- Automatyczna kontrola dopływu barwnika
- Objętość płukania określona na podstawie zdobytego doświadczenia
- Kilka sposobów płukania: cyklu produkcyjny, długie przerwy w pracy, produkty rozpuszczalnikowe, produkty wodorozpuszczalne
- Szybka kontrola dozowania za pomocą próbników
- Tryb próbny
- Ciśnienie rozpylania: 2 do 200 barów
- System płukania automatycznego Autowash dla pistoletów ręcznych (w opcji)
- Wyświetlacz w kilku wersjach językowych, załączona instrukcja
- Wersja blok
- Nierdzewne elementy obiegu materiałowego
- Funkcja płukania z pneumatycznym syst. bezp
- Interfejs robota
- Specjalna konstrukcja mieszacza
 
ZALETY:
- Precyzja dozowania +/- 1 % powtarzalność +/- 0,5 %
- Łatwe uruchamianie, oszczędność materiałów mieszanych
- Oszczędność rozpuszczalnika, ochrona środowiska naturalnego
- Dostosowanie do warunków produkcji
- Wizualna kontrola dokładności dozowania
- Pozwala na mieszanie niewielkich ilości materiałów do prac wykończeniowych
- Pozwala na wybór rodzaju rozpylania: HPA, HTi, AIRMIX lub AIRLESS
- Automatyczne sterowanie pistoletem poza procesem produkcji
- Intuicyjne programowanie i łatwość w opanowaniu zasad działania
- Wbudowany system, czystość na stanowisku pracy
- Kompatybilność z produktami wodorozpuszczalnymi
- Możliwe połączenie z automatem liniowym lub wbudowanie w system automatyczny
- Ułatwiona konserwacja i standaryzacja części wymiennych