kremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexsonkremlin-rexson
 

CYCLOMAT III Kremlin KREMLIN-REXSON

 
cyclomat III
 

CYCLOMAT III Kremlin Rexson

 
System CYCLOMAT III umożliwia automatyczne sterowanie wieloma produktami ( aż do 49 barwników). Zasila wszystkie niskociśnieniowe pistolety pneumatyczne lub pistolety Airmix w wersji ręcznej lub automatycznej (wersje elektrostatyczne pod warunkiem spełnienia wymogów rezystywności).
 
CYCLOMAT III można wyposażyć w masowy licznik dystrybuto¬ra w przypadku pracy z produktami trudnymi lub rozpuszczalnymi w wodzie
 
CYCLOMAT III jest nowoczesnym sprzętem dozującym, o charakterze rozwojowym, co pozwala na ukierunkowanie procesu malowania. Instalacja w strefie bezpiecznej (Dyrektywa ATEX)
 
Wersja 3K;
System CYCLOMAT III do produktów trzyskładnikowych pozwala na dozowanie rozcieńczalnika (lub wody w przypadku produktów wodnych)
 
OPCJA: Skrzynka sterownicza - zdalne sterowanie Montowana na stanowisku pracy (kabina), pozwala operatorowi na sterowanie poszczególnymi fazami operacji (malowanie, zmiana farby, płukanie...)
 
CYCLOMAT III Kremlin Rexson
 
CHARAKTERYSTYKA:
- Wyświetl, w cz. rzeczywistym aktualnego natężęnia przepływu,stosunek dozowania i zużycia materiału
- Brak komory mieszania wstępnego
- Czas zmiany farby: poniżej 3 minut
- Nierdzewne elementy obiegu materiałowego
- Automatyczne, końcowe płukanie
- Możliwość programowania objętości farby i rozpuszczalnika
- Drukarka podłączona do systemu
- Funkcja płukania z pneumatycznym systemem bezpieczeństwa
- Możliwość dostosowania programu do każdej konfiguracji barwników
 
ZALETY:
- Stała kontrola procesu nia przepływu,
- Dokładne płukanie
- Szybkość użycia
- Kompatybilność z produktami wodorozpuszczalnymi
- Oszczędność rozpuszczalnika i produktu mieszanego
- Możliwość oznaczenia zużycia materiału
- Gwarancja działania podczas przerw w dostawie prądu
- Optymalizacja użycia każdego barwnika