kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson kremlin-rexson
 

AIRLESS M 250 i M 350 pistolet lakierniczy ręczny KREMLIN-REXSON

Pistolet lakierniczy ręczny wysokociśnieniowy

 
AIRLESS M 250 i M 350 pistolet lakierniczy ręczny KREMLIN-REXSON

Pistolet AIRLESS M 250 i M 350 Zalecany do zastosowań przemysłowych AIRLESS wysokiej jakości

 

CECHY:
- Koncepcja ergonomiczna
- Iglica i gniazdo zaworu wykonane z węglika wolframu
- Filtr na rękojeści łatwo zdejmowany
- Złączka obrotowa w rękojeści

KORZYŚCI:
- Bardzo wygodny spust, dopasowany do dłoni
- Duża żywotność
- Szybka obsługa
- Duża wygoda dla użytkownika

 
OPIS TECHNICZNY Pistolet Kremlin AIRLESS M 250 i M 350
 
Produkty Antykorozja, appręt, garnissant, epoxydy
Korpus pistoletu Aluminium kute
Ciśnienie produktu - maksymalne (bar) 250 lub 350
Maksymalna temperatura produktu kryjącego 50
Materiał mający kontakt z produktem Aluminium
Iglica Węglik
Dysza Odwracalna 517
Maksymalna temperatura płynu (°C) 50
Ciężar (g) 540
Filtr zamontowany w rękojeści Łatwo zdejmowany bez klucza
Siedzisko Węglik
 

Tabela dysz odwracalnych AIRLESS

 
Przepływ produktu niskiej lepkości przy
140 bar
Ø odp ow. Zalecany filtr kolby (mesh) Kąt otwarcia Nr ref. : 922.055.xxx
(zastąpić krzyżyki 3 cyframi -
Np. Dysza 517 : nr ref. 922.055.517)
30° 40° 50° 60° 90°
Szer. strumienia (mm) { 30 cm
15-
20
20-25 25-30 30-35 45-50 TYP PRODUKTU
0,454 l/mn
0,643 l/mn
0,870 l/mn
1,136 l/mn
1,360 l/mn
1,741 l/mn
2,50 l/mn
3,33 l/mn
0,28
0,33
0,38
0,43
0,48
0,53
0,63
0,74
czerwony (150) czerwony (150) żółty (100)
żółty (100)
biały (50)
biały (50)
biały (50)
biały (50)
311
313
315
317
411
413
415
417
419
421
513
515
517
519
521
525
529
613
615
617
619
621
925
929
Lakiery
Werniksy
Grunty
Produkty rozpuszczalnikowe
Akrylowe
Winyle, średnio gęste produkty hydrofobowe
Średnio-gęste, fasadowe
Gęste dużego przepływu
 

SERWIS AIRLESS

 
ZALECENIA INSTALACYJNE
 
- Podłączyć aparaty do uziemienia.
 
Sprzęt może być użytkowany wyłącznie w strefie dobrze wentylowanej dla ochrony zdrowia, zapobiegnięciu ryzykom ognia i wybuchu. Nie palić w strefie roboczej.
Nigdy nie składować farby i rozpuszczalników w strefie rozpylania. Zawsze zamykać pojemniki i puszki. Utrzymywać strefę roboczą w czystości i wolną od wszystkich odpadków (rozpuszczalniki, szmaty…). Przeczytać karty informacji technicznej sporządzone przez producenta farb i rozpuszczalników. Rozpylanie niektórych produktów Może być niebezpieczne i ochrona osób wymaga użycia masek, kremu ochronnego do rąk, okularów. (Patrz rozdział "Ochrona osobista" w przewodniku wyboru KREMLIN).
 
ZALECENIA SPRZĘTOWE
 
Szczególnie wysokie ciśnienia robocze tych sprzętów wymagają przedsięwzięcia pewnych środków ostrożności dla uniknięcia wypadków :
 
- Nigdy nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego podzespołów tego sprzętu.
 
WĘŻE
 
Nie używać węży, których limit ciśnienia nierozrywającego (PLNE) wynosi poniżej czterokrotności maksymalnego ciśnienia roboczego pompy (patrz karta opisu technicznego). Nie używać węży, które były składane, a nie zrolowane. Używać wyłącznie węży w dobrym stanie i nie posiadających skaleczeń ani śladów zużycia.
 
- Używać wyłącznie węży powietrza jakości antystatycznej do podłączania pompy do pistoletu.
 
Wszystkie złącza powinny być dobrze dokręcone i w dobrym stanie.
 
POMPA
 
- Podłączyć sprzęt do uziemienia (używając złącza przewidzianego na pompie).
 
Nie używać produktu i rozpuszczalnika nie kompatybilnych z materiałami pompy. Używać rozpuszczalnika właściwego dla rozpylanego produktu, aby zagwarantować długowieczność pompy.
 
- Podłączyć sprzęt do uziemienia (używając złącza przewidzianego na pompie). Nie używać produktu i rozpuszczalnika nie kompatybilnych z materiałami pompy. Używać rozpuszczalnika właściwego dla rozpylanego produktu, aby zagwarantować długowieczność pompy.
 
PISTOLET
 
Nigdy nie wycierać końcówki dyszy palcami. Nie kierować aparatu rozpylającego w kierunku innych osób lub zwierząt. Wszelka interwencja w pistolet może być wykonana po rozprężeniu produktu.
 
* ZALECENIA KONSERWACYJNE
 
- Nie modyfikować tych aparatów. Sprawdzać je codziennie, utrzymywać w doskonałym stanie działania i wymieniać uszkodzone części wyłącznie na oryginalne części KREMLIN. Przed czyszczeniem lub demontażem podzespołu sprzętu, należy kategorycznie : 1 – zatrzymać pompę odcinając zasilanie w sprężone powietrze,
2 – otworzyć zawór spustowy,
3 – rozprężyć węże naciskając spust pistoletu
4 – zablokować spust systemem bezpieczeństwa.
 
MONTAŻ
 
Pistolety M 250 i M 350 mogą być montowane z lub bez przedłużacza długości 300 lub 600 mm, z głowicą nastawną lub nie. Projektor składa się : z podstawy dokręcanej ręcznie lub kluczem, dyszy odwracalnej lub płaskiej. Rękojeść MP 200 może być montowana z przedłużaczem 900 lub 1800 mm. Wybór wałków (9" x 1/2" - 9" 3/4" - 9" 3/8") może być montowany bezpośrednio na rękojeści lub na przedłużaczu 900 lub 1800 mm.
 
KONSERWACJA
 
Przed wszelkimi pracami : wymiana dyszy, filtra, … :

- Odciąć ogólne zasilanie pompy,
- Zablokować spust pistoletu systemem bezpieczeństwa,
- Spowodować obniżenie ciśnienia w obwodzie przez otwarcie zaworu spustowego w pompie,
- Ostrożnie odkręcić złącze obracając rękojeść lub pistolet.
- Nigdy nie manipulować pistoletem ze złączem założonym na wąż.

Po każdym rozpylaniu, włączyć blokadę bezpieczeństwa, aby zablokować spust.
 
* WYMIANA USZCZELNIACZA I GNIAZDA M 250 (PATRZ DOK. 573.173.050)
 
Odkręcić podstawę (1) i gniazdo (2) - klucz 19.
Odłączyć osłonę (3) pociągając na poziomie złącza obrotowego (7).
Zdjąć nakrętkę (25) (za pomocą klucza dostarczonego z pistoletem), wyciągnąć płytkę (24) i cięgła (22 i 23).
Oddzielić uszczelniacz (4) wypychając go przez tył. Posmarować wazeliną.
Wymienić uszczelniacz (4) i gniazdo (2), następnie ponownie je zamontować kierując się instrukcją demontażu w kierunku odwrotnym. Zamontować nakrętkę (25), aż do przekroczenia gwintu uszczelniacza (4)  nie przekręcać po za ten punkt. Jeżeli to nie będzie możliwe, sprawdzić montaż od początku. Wkręcenie gniazda (2) musi spowodować lekkie cofnięcie się płytki (24).
 
* WYMIANA USZCZELNIACZA I GNIAZDA M 350
 
Odkręcić podstawę (1) i nakrętkę (28) umieszczoną w gnieździe (29) dostarczonym kluczem.
Odkręcić osłonę (3) pociągając na poziomie złącza obrotowego (7).
Zdjąć nakrętkę (25) (za pomocą klucza dostarczonego z pistoletem), wyciągnąć płytkę (24) i cięgła (22 i 23).
Oddzielić uszczelniacz (30) wypychając go przez tył. Posmarować wazeliną.
Wymienić uszczelniacz + gniazdo (30), następnie ponownie je zamontować kierując się instrukcją demontażu w kierunku odwrotnym.
Wkręcić nakrętkę gniazda (28) ręcznie, dokręcić nakrętkę (25) kluczem, następnie nacisnąć spust do tyłu przed dokręceniem nakrętki gniazda kluczem.
 
* WYMIANA SITKA KOLBY M 250 / M 350
 
Odkręcić złącze (7). Uwolnić osłonę (3) pociągając na poziomie złącza obrotowego Poluzować kolbę (20) i wyciągnąć sitko (19). Oczyścić lub wymienić sitko (19). Posmarować gwint wazeliną i dokręcić kolbę (20) ręcznie lub kluczem, jeżeli potrzeba.
CHANGEMENT CARTOUCHE ET SIEGE MP 200 Wyjąć śrubę (18). Zachować nakrętkę (16) i poluzować część (17). Wyciągnąć części 17- 16 - 15.
Odkręcić gniazdo (4) i wyjąć uszczelniacz (6) : nie zapomnieć o wyjęciu dolnej uszczelki.
Zmienić uszczelniacz (6) i gniazdo (4).
Umieścić część (15) zwężeniem do tyłu.
Ponownie założyć części (16 i 17).
Lekko nacisnąć spust podczas regulacji nakrętki (16). Przy dokręconej nakrętce spust musi móc lekko się poruszać, nawet przy włączonej blokadzie bezpieczeństwa.
Kiedy nakrętka (16) będzie wyregulowana, dokręcić innym kluczem część (17). Wkręcić część (18).
 
* WYMIANA SITKA RĘKOJEŚCI MP 200
 
Odkręcić nakrętkę (19) i wyjąć uszczelkę (5) i sitko (7) – Wymienić je.
 
- Po wszystkich tych operacjach na pistolecie, podnieść blokadę bezpieczeństwa i wykonać operacje uruchamiania podane w instrukcji pompy. Zwolnić blokadę po osiągnięciu pożądanego ciśnienia i sprawdzeniu braku wycieków.
 
CZYSZCZENIE
 
Zastąpić farbę rozpuszczalnikiem i nacisnąć spust, aby umyć pompę, wąż i pistolet. Zdemontować dyszę i podstawę, aby je umyć pędzlem lub szczotką (żadnych części metalowych) zwilżonymi rozpuszczalnikiem. Dobrze umyć gwinty. Nie zanurzać pistoletu w rozpuszczalniku.
 
MOCOWANIE DYSZY
 
- Dysza odwracalna AIRLESS® mocuje się w pistolecie AIRLESS® z cokołem nr ref.
922.562.000. Uszczelka dyszy – nr ref. 922.004.018 (po 8) – jest niezbędna do zapewnienia szczelności.
- Dysza płaska AIRLESS® mocuje się w pistolecie AIRLESS® z cokołem nr ref. 922.004.202.
Uszczelka dyszy – nr ref.922.004.018(po 8) - jest niezbędna do zapewnienia szczelności.
 
ZALECENIA KONSERWACYJNE
 
Nie modyfikować tych aparatów.
Sprawdzać je codziennie, utrzymywać w doskonałym stanie działania i wymieniać uszkodzone części wyłącznie na oryginalne części KREMLIN.
 
Przed czyszczeniem lub demontażem podzespołu sprzętu, należy kategorycznie :
 
1 – zatrzymać pompę odcinając zasilanie w sprężone powietrze,
2 – otworzyć zawór spustowy,
3 – rozprężyć węże naciskając spust pistoletu
4 – zablokować spust systemem bezpieczeństwa.